ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ – DO ODWOŁANIA NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH KOTÓW

Kochani, to smutna wiadomość – nie mamy środków, by dalej pomagać kotom i Wam. Nasz dług sięgnął kilkudziesięciu tysięcy zł. Pod opieką PKDT znajduje się ok. 300 kotów i 4 psy. Środki, jakie wydajemy na ich utrzymanie, hotelowanie oraz leczenie przekroczyły nasze możliwości już dawno. Jesteśmy zobowiązane najbardziej wobec nich – naszych aktualnych podopiecznych – by zapewnić im godziwe warunki życia, leczenie, lekarstwa, często specjalistyczną karmę, żwirek i dać szansę na normalne życie w nowych domach poprzez adopcje.

Prosimy o wsparcie i pomoc w tej trudnej chwili. Stały przelew, drobna wpłata, liczy się każda złotówka:

12 2030 0045 1110 0000 0255 8070 (BGŻ)
Pomorski Koci Dom Tymczasowy
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva
ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa
Swift: GOPZPLPW potrzebny dla przelewów zagranicznych
Z dopiskiem: Długi

Pomorski Koci Dom Tymczasowy – PKDT – to grupa wolontariuszy z Trójmiasta. Opiekujemy się kotami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi. Nie pozostajemy też obojętni na losy innych zwierząt. Tworzymy sieć domów tymczasowych dla kotów bezdomnych, porzuconych lub tracących swoje domy. Przygotowujemy do adopcji kocięta pochodzące ze stad kotów wolno żyjących. Miesięcznie w naszych domach tymczasowych przebywa od 80 do 120 zwierząt. Rocznie nowe domy znajduje około 300 naszych podopiecznych. Staramy się łączyć życie prywatne i zawodowe z pracą społeczną na rzecz zwierząt. Nasze zaangażowanie wypływa z serc, jest owocem dobrej woli, odpowiedzią na ogromne potrzeby w tym zakresie. Dostrzegamy je wokół siebie, nie chcemy i nie potrafimy być obojętni.

***  ***  ***

SUSPENSION OF OPERATIONS – WE DO NOT ACCEPT NEW CATS TILL CANCELLED

It is a very sad message – we do not have the resources to further assist you and cats. Our debt reached tens of thousands PLN (1.000 PLN is about 233 EUR/257 USD). Pomeranian Temporary Cat Shelter is currently taking care of 300 cats and 4 dogs. Our budget to spend on their maintenance, hotel and treatment exceeded our capacity long ago. We are obliged to our current charges; we need to provide them with decent living conditions, treatment, cure, often specialized food, cat litter and give them a chance for a normal life in their new homes through adoption. We hope we are able to deal with our debts and continue with our work, to make more animals happy.

Please do not hesitate and support us and our cats in this difficult time. Every penny is important.

12 2030 0045 1110 0000 0255 8070 (BGŻ bank)
name of foundation: Pomorski Koci Dom Tymczasowy
address: ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa
Swift: GOPZPLPW required for international transfers
title: Debts

Pomeranian Temporary Cat Shelter – PKDT – is a group of volunteers from Tri-City in north Poland. We take care of homeless cats and other animals and prepare them for adoption. We are a legally working organization, a branch of Viva! Foundation in Poland. We create a network of temporary homes for cats that are homeless, abandoned or losing their homes. We prepare for adoption kittens coming from herds of free-living cats. Monthly we have about 80 to 120 animals in our temporary homes. Annually, we find homes for about 300 of our pets. We strive to combine private and professional life for the benefit of animals. Our motivation comes from the heart, it is the fruit of good will, the answer to the enormous needs in this area. We just resist to be indifferent.