Podziękowanie dla …

… Grona Pedagogicznego, Uczniów i Rodziców Uczniów
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębogórzu za zorganizowanie, przeprowadzenie dla naszych podopiecznych zbiórki karmy z okazji DNIA KOTA.

27 lutego, 2023

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Twoje zakupy mogą pomagać

Ratujemy Zwierzaki

PomagamyZwierzakom

Zakupy internetowe poprzez

PAY PAL

My też szukamy domu!